Vėjo energetikos plėtra

Didžiausias augimas ateinančiais metais bus iš Lietuvos

Vystome vėjo energetiką

Nuolat ieškome galimybių plėsti atsinaujinančios energijos gamybą. Vėjo energijos gamybos didinimas yra vienas iš pagrindinių mūsų tikslų.

Yra keletas faktų, patvirtinančių vėjo energijos naudingumą. Ji yra nemokama ir niekada nesibaigia, neišskiria šiltnamio efektą sukeliančių dujų ar teršalų. Taip pat beveik nenaudojamas vanduo, o vėjo turbinos darbui sunaudota energija atgaunama per mažiau nei metus.

Turime ambicingą sausumos ir jūros vėjo jėgainių plėtros planą, kurį įgyvendindami pradėjome kelis projektus Estijoje ir Lietuvoje. Taip pat vystome plėtros projektą Suomijoje.

Stebėsime vėjo energijos plėtros galimybes visose vidaus rinkose ir, kai įsitikinsime dėl numatomo kiekvieno konkretaus projekto pelningumo, pradėsime jas įgyvendinti.

Rūpinamės aplinka ir bendruomenėmis

Energijos gamyba artėja prie bendruomenių, prie vartotojų. Kurdama vėjo jėgaines, „Enefit Green“ laikosi principo, kad bendruomenė yra mūsų partneris.


Mes atsižvelgiame į regionų, kuriuose dirbame kasdien, arba kur norime plėtoti atsinaujinančią energiją, plėtrą. Mums labai svarbi aplinkos apsauga ir vietos bendruomenių gerovė.

Tikime, kad gerai suplanuoti, įrengti ir valdomi vėjo jėgainių parkai daro minimalų poveikį aplinkai.

Pradėdami naujus plėtros projektus, įvertiname galimas kiekvieno projekto pasekmes aplinkai. Taip pat aptariame, kaip jie gali paveikti bendruomenes.

Remiamės nuodugniais poveikio aplinkai vertinimo tyrimais, kurie padeda nustatyti galimai reikšmingą poveikį aplinkai ir jo sušvelninimo būdus.

Esame įsitikinę, kad konstruktyvus dialogas ir bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis padės pasiekti geriausią vėjo energijos plėtros rezultatą.

Vėjo energetiką vystome pagal ilgalaikes elektros energijos pardavimo sutartis

Tai leidžia palankiomis sąlygomis užfiksuoti elektros energijos kainą pageidaujamam laikotarpiui ir išlaikyti stabilias žemas elektros energijos sąnaudas. Pasirinkus atsinaujinančią energiją, jūsų verslas tampa ekologiškesnis ir jūs tiksliai žinote, kuriame Baltijos šalių vėjo jėgainių parke gaminama jūsų elektros energija.

Atsinaujinančios energijos gamintojas gauna garantiją dėl produkcijos pardavimo ir plėtros projekto įgyvendinimo.

Sužinoti daugiau

Mūsų vystymosi principai


Bendruomenė yra mūsų partneris

Kuriame bendras darbo grupes, siekdami sukurti naujus pokyčius, kurie yra svarbūs bendruomenėms ir pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams

Nedarome reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai

Atliekame išsamius poveikio aplinkai tyrimus ir įtraukiame ekspertus, turinčius įvairiapusės patirties tiek vietos, tiek tarptautiniu lygmeniu.

Taikome geriausias technologijas

Planuodami atsižvelgiame į galimus ateities scenarijus, kad neapsiribotume tik moderniausių ir geriausių technologijų taikymu.

Randame sinergiją su kitomis sritimis

Padedame bendruomenėms asmeniškai ir lanksčiai planuoti žaliuosius maršrutus

Naudojame geriausią tarptautinę praktiką

Esame lyderiai ir turime geriausius tarptautinius partnerius


Susijusios temos