Vide

Nodrošinām mazāku ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Tīrāka vide nākamajām paaudzēm

Veicinot atjaunīgās enerģijas ražošanu, mēs apzināmies arī savu atbildību un būtisko lomu virzībā uz tīrāku vidi un mazāku CO2 nospiedumu.  Jo vairāk būs atjaunīgās enerģijas ražotāju un patērētāju, jo mazāk oglekļa dioksīda nonāks atmosfērā.

Attīstām atjaunīgās enerģijas ražošanu, lai mums visiem nākotnē būtu pietiekami daudz no atjaunīgajiem energoresursiem iegūtas elektrības. Zaļās elektroenerģijas plašāka izmantošana, piemēram, transportlīdzekļos, mājokļos vai lauksaimniecībā, ir vienkāršākais veids, kā samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu.

Mums rūp vide

Uzskatām, ka, prasmīgi plānojot, jaunu atjaunīgās enerģijas projektu ietekme uz vidi un kopienām ir minimāla, un to var sekmīgi integrēt mūsu ikdienā.

Uzsākot jaunus atjaunīgās enerģijas attīstības projektus, izvērtējam katra projekta iespējamās sekas uz vidi un cilvēkiem. Arī veidus, kā tie var ietekmēt kopienas.

Mēs balstāmies uz detalizētiem ietekmes uz vidi novērtējumiem, kas palīdz noteikt iespējamo ietekmi uz vidi un veidus, kā to mazināt.

Sistēmiska un integrēta pieeja

Savā darbībā un lēmumos vadāmies pēc vides politikas, kas nosaka mūsu darbības ietvaru. Izvairāmies no vides piesārņošanas un līdz minimumam samazinām mūsu darbību ietekmi uz vidi.

Mēs ievērojam desmit vides saglabāšanas principus, kas palīdz veicināt vides prasību ievērošanu.

Uzziniet vairāk par vides politiku »

Vides jautājumus aplūkojam sistēmiski un ar ilgtermiņa skatījumu.

Uzzināt vairāk

Enefit Green savu darbību pamato ar vides vadības sistēmu, kuras pamatā ir ISO 14001 standarts


Piešķiram jaunu elpu bijušajām rūpnieciskajām teritorijām

Mēs palīdzam piešķirt jaunu elpu bijušajām rūpnieciskajām teritorijām, kurās darbība ir beigusies. Tādējādi jaunu dzīvību ir ieguvis Baltijas elektrostacijas pelnu lauks, kurā uzbūvējām Narvas vēja parku, un arī veca raktuvju teritorija, kurā mēs ražojam zaļo enerģiju Lāskerves saules paneļu parkā.

Objekti, kas atgādina par degslānekļa enerģijas atstāto nospiedumu, ir kļuvuši par pamatiem atjaunīgās enerģijas spēkstacijām. Tādējādi šo vēja un saules parku būvniecībai netika izmantots neviens kvadrātmetrs meža vai lauksaimniecības zemes, un bijušās industriālās teritorijas ir ieguvušas jaunu pielietojumu.


Saistītās tēmas