Nākotnes darbinieki

Radīsim tīrāku pasauli kopā

Mēs iedvesmojam ieguldīt atjaunīgās enerģijas attīstībā

Mūsu mērķis ir atbalstīt radošu mācīšanos un izziņas procesu. Mums ir vajadzīgi jauni talanti, lai virzītu atjaunīgās enerģijas jomas attīstītību. Tādi, kuri vēlas radīt jaunus risinājumus un nebaidās paust savu viedokli.

Vēlamies, lai ceļu pie mums atrastu jaunieši, kurus aizrauj zinātne. Lai to sasniegtu, ieguldām projektos, kas rosina, padziļina un notur jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm.

Piedāvājam praktisku pieredzi

Praksē gaidām uzņēmīgus un inovatīvus studentus no augstskolām un arodskolām, kā arī nesenos absolventus.

Dalīsimies zināšanās par nākotnes tehnoloģiju pasauli. Atbalstīsim tavu izaugsmes ceļu un parādīsim nozares perspektīvas. Piedāvāsim iespējas profesionālai pilnveidei, apgūt jaunas lietas un iespēju ietekmēt nozares attīstību.

Atrast savu iespēju

Iemesli, kāpēc nākt praksē uz Enefit Green


 • Ņemsim vērā tavus prakses mērķus un, ja iespējams, tos izpildīsim
 • Piešķirsim tev mentoru, ar kuru kopā nospraudīsi skaidrus mērķus un uzraudzīsi to izpildi
 • Ļausim tev veikt jēgpilnu darbu un pārbaudīt sevi reālās darba situācijās
 • Piedāvāsim iespēju mācīties no profesionāliem un aizrautīgiem kolēģiem
 • Ievērosim tavu ieguldījumu un novērtēsim to
 • Sniegsim tev lielisku sākumpunktu un pieredzes bagāžu turpmākai karjeras attīstībai
 • Iesaistīsim tevi mūsu lieliskajos kopējos pasākumos un izaugsmes aktivitātēs

Atbalstām talantīgus jauniešus

Piešķiram stipendijas jauniešiem, kuri ir sasnieguši izcilus rezultātus, atbalstot viņu izglītības aktivitātes.

Augstākā un profesionālā augstākā izglītība

Atbalstām bakalaura, maģistra studiju vai profesionālās augstākās izglītības IT un tehnoloģiju studiju programmu studentus ar 1500–2000 eiro stipendiju.

Arodizglītība

Atbalstām studentus, kuri apgūst tehnoloģiju specialitātes profesionālajā izglītībā, ar 500 eiro stipendiju.

 • motivācijas vēstuli par to, ar kādu mērķi esi izvēlējies apgūt tieši šo specialitāti. Kādu tu redzi savu ilgtermiņa attīstību un karjeru? (apjoms – vienai A4 lapai);
 • Curriculum Vitae (CV);
 • sekmju izrakstu.

Četri iemesli piedalīties stipendiju konkursā

Stipendijas saņēmējam piedāvājam


Iegūt profesionālu praksi Igaunijas labāko enerģētikas jomas ekspertu vadībā

Iespēju piemeklēt un formulēt diplomdarba tēmu, kā arī atrast tā izstrādes vadītāju, balstoties Enefit Green aktivitātēs

Ēnot mūsu darbiniekus

Piedalīties mūsu profesionālajās apmācībās

Sadarbojamies ar izglītības iestādēm

Vēlamies nodrošināt jauno maiņu ar nepieciešamajām prasmēm un zināšanām un ieguldīt mācību procesa attīstībā.

 • Organizējot atvērto durvju dienas, aicinām studentus uz mūsu ražošanas uzņēmumiem, lai parādītu, kā notiek darba procesi ikdienā, un iepazīstinātu ar savas profesijas varoņiem.
 • Lasām skolās vieslekcijas un dalāmies ar studentiem profesionālajās zināšanās un pieredzes stāstos.
 • Piedalāmies mācību programmu atvēršanā, izveidē un attīstībā.
 • Dodam studentiem iespēju ēnot mūsu speciālistus, tādējādi iegūstot labāku priekšstatu par specialitāti vai aizraujošo darba jomu.

Saistītās tēmas