Attīstība

Lielākais pieaugums tuvāko gadu laikā sagaidāms Polijā

Attīstām saules enerģiju

Pastāvīgi meklējam veidus, kā paplašināt atjaunīgās enerģijas ražošanu. Saules enerģijas ražošanas palielināšana ir viens no mūsu galvenajiem mērķiem.

Saules enerģijas izmantošana pasaulē uzņem arvien lielākus tempus, jo tai par labu liecina vairāki fakti. Saule ir atjaunīgs un būtībā neizsmeļams enerģijas avots.

Mums ir vērienīgs saules enerģijas pieauguma plāns, kura īstenošanai esam uzsākuši vairākus attīstības projektus Igaunijā un Polijā.

Aktīvi sekojam līdzi saules enerģijas attīstības iespējām visos mūsu pārstāvētajos tirgos un secīgi īstenojam projektus, tiklīdz ir skaidri definēta katra konkrētā projekta attīstība un finansiālā atdeve.

Mums rūp vide un kopienas

Enerģijas ražošana virzās tuvāk kopienām jeb iedzīvotājiem un enerģijas patērētājiem. Enefit Green princips vēja parku attīstībā ir – kopiena ir mūsu sadarbības partneris.


Pievēršam uzmanību to reģionu attīstībai, kuros ikdienā darbojamies vai kuros vēlamies attīstīt atjaunīgo enerģiju. Vides un vietējo kopienu labklājība ir mūsu fokuss.

Uzskatām, ka labi plānoti, uzstādīti un pārvaldīti saules parki minimāli ietekmē apkārtējo vidi.

Uzsākot jaunus atjaunīgās enerģijas attīstības projektus, izvērtējam katra projekta iespējamās sekas uz vidi un cilvēkiem. Tāpat arī veidus, kā tie var ietekmēt kopienas.

Balstāmies uz detalizētiem ietekmes uz vidi novērtējumiem, kas palīdz noteikt iespējamo ietekmi uz vidi un veidus, kā to mazināt.

Uzskatām, ka konstruktīvs dialogs un sadarbība ar vietējām kopienām sniedz vislabāko iespējamo rezultātu vēja enerģijas attīstībā.

We develop solar energy in Estonia and Poland

Mēs izstrādājam saules enerģijas projektus Igaunijā un Polijā

Visattīstītākie projekti ir Polijā

Mūsu attīstības principi


Kopiena ir mūsu sadarbības partneris

Veidojam kopīgas darba grupas ar mērķi veidot jaunus risinājumus, iesaistot kopienas un galvenās interešu grupas.

Mēs neradām negatīvu ietekmi uz vidi

Veicam rūpīgus un visaptverošus ietekmes uz vidi pētījumus, iesaistot ekspertus, kuriem ir daudzpusīga pieredze gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Izmantojam labāko iespējamo tehnoloģiju

Lai neierobežotu sevi vismodernākās un labākās tehnoloģijas izmantošanā, plānu izstrādē rēķināmies ar iespējamiem nākotnes scenārijiem.

Atrodam sinerģijas ar citām nozarēm

Palīdzam kopienām plānot virzību uz zaļāku nākotni individuāli un elastīgi.

Piesaistām labāko starptautisko praksi

Esam līderi un iesaistām labākos starptautiskos sadarbības partnerus.


Saistītās tēmas