Vadība

Mūsu ambīcija ir būt nozares līderiem

Atvērta un uz sadarbību vērsta vadība mūs tuvina mūsu mērķiem

Enefit Green valdes un padomes kopējās ambīcijas ir vadīt uzņēmumu tā, lai tas kalpotu par piemēru citiem. Tas ietver gan skaidri definētu stratēģiju, labas pārvaldības praksi, efektīvu darbību un ekonomiskos rādītājus, gan arī veiksmīgu sadarbību ar visām mērķa grupām.

Mūsu pārvaldības principu pamatā ir godīga un rūpīga rīcība


Atbildīga pārvaldība

Mēs vadām savu uzņēmējdarbību atbilstoši skaidrām vadlīnijām un principiem. Dokumentos neregulētajās jomās, ciktāl tas ir pamatoti un nepieciešams, tiek ievēroti Eesti Energia grupā noteiktie vienotie principi.

Mēs piemērojam arī starptautiskos vadības sistēmu standartus, piemēram, ISO.


Code of Ethics »
Code of Ethics for Partners »
Environmental policy »
Principles of occupational health and safety »
Principles of customer data processing »
Pārvaldības principi »
Zemes izmantošanas principi »
Enefit Green vadības sistēmas sertifikāts ISO 9001 (PDF) »
Enefit Green vadības sistēmas sertifikāts ISO 14001 (PDF) »
Enefit Green vadības sistēmas sertifikāts ISO 45001 (PDF) »

Par apdraudējumiem un neētisku rīcību ir iespējams ziņot

Var ziņot par nelikumīgu, neētisku un/vai krāpniecisku rīcību:

  • informēt Krāpšanas riska pārvaldības nodaļu mutiski, pa tālruni (466 6000) vai e-pastu (annateada@energia.ee);
  • informēt apkalpojošo advokātu biroju pa tālruni (640 7199) vai e-pastu (annateada@ellex.legal).

Aizrautīga komanda

Cilvēki ir mūsu lielākā vērtība, kas ļauj mums attīstīt atjaunīgās enerģijas jomas un kopā virzīties uz zaļāku nākotni.

Mēs rūpējamies, lai katrs komandas biedrs saprastu sava darba nozīmīgumu un saskatītu tā saistību ar uzņēmuma stratēģiju.

Enefit Green starptautiskajā komandā ir talanti, kuru iesaiste pārsniedz gan enerģētikas, gan rūpniecības nozares vidējos rādītājus. Mūsu darbinieki izceļas ar stingru pārliecību par uzņēmuma nākotni.

Mūsu komandas ilggadējā pieredze atjaunojamās enerģijas jomā, profesionalitāte, uz klientu orientēta domāšana un virzība uz inovācijām ir pamats izaugsmes stratēģijas īstenošanai.

Domājam komerciāli, esam orientēti uz rezultātiem un koncentrējamies uz ilgtermiņa ieguvumiem. Augstu vērtējam ekspertu zināšanas un personīgo attīstību. Uzturam ciešu komunikāciju, veicinām karjeras attīstības iespējas un uzdrošināmies uzņemties atbildību. Aktīvi iesaistāmies, lai nodrošinātu jauno maiņu.

Uzņēmuma attīstībā iesaistām visus darbiniekus: veicam gan regulārās aptaujas, gan plašākus ikgadējus pētījumus par iesaisti un sadarbību.


Uzzināt vairāk par komandu


Par Enefit Green pārvaldību atbild četru cilvēku valde.

Valdes priekšsēdētājs vienlaikus ir arī uzņēmuma izpilddirektors.

Valdē ietilpst arī valdes locekļi, kas atbild par ražošanu, finansēm un attīstību.

Aavo Kärmas

Valdes priekšsēdētājs

CV »

Innar Kaasik

Valdes loceklis ražošanas nozarē

CV »

Veiko Räim

Valdes loceklis, finanšu vadītājs

CV »

Andres Maasing

Valdes loceklis, biznesa attīstības vadītājs


Enefit Green padome plāno uzņēmuma darbību un organizē tā vadību, kā arī īsteno uzraudzību pār valdes darbību.

Padome sastāv no pieciem locekļiem.

Andrus Durejko

Padomes loceklis

CV »

Anne Sulling

Neatkarīgs padomes loceklis

CV »

Marlen Tamm

Padomes loceklis

CV »

Kristjan Kuhi

Padomes loceklis

CV »

Erkki Raasuke

Neatkarīgs padomes loceklis

CV »


Revīzijas komiteja ir Enefit Green padomes izveidota padomdevēja institūcija.

Komitejas uzdevums ir konsultēt Enefit Green uzraudzības padomi grāmatvedības, audita, risku vadības, iekšējās kontroles un audita, uzraudzības un budžeta veidošanas, kā arī darbības likumības jomās.

Komitejas sastāvā ir trīs locekļi, kurus ievēl padome uz trīs gadiem.

Erkki Raasuke

Erkki Raasuke

Revīzijas komisijas priekšsēdētājs

CV »

Anne Sulling

Anne Sulling

Revīzijas komitejas loceklis

CV »

Raine Pajo

Raine Pajo

Revīzijas komitejas loceklis

CV »

STRUKTŪRA

Enefit Green

Enefit Wind OÜ

Enefit Wind UAB
Lietuva

Enefit Green UAB
Lietuva

Šilalės vėjas UAB

UAB Šilutės vėjo parkas 2

UAB Šilutės vėjo parkas 3

UAB Vėjo Parkai

Baltic Energy Group UAB

UAB Energijos Žara

UAB Vėjoteka

UAB Kelmės Vėjo Energija

Enefit Green SIA
Latvija

Tolpanvaara Wind Farm OY
Somija

Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ

Tootsi Tuulepark OÜ

Enefit Wind Purtse AS

Enefit Green Sp. z o.o
Polija

Cirrus Sp. z o.o
Polija

Velum Sp. z o.o
Polija

Incus Sp. z o.o
Polija

Humilis Sp. z o.o
Polija

Energy Solar Sp. z o.o
Polija

PV Sielec Sp. z o.o
Polija

PV Plant Debnik Sp. z o.o
Polija

PV Plant Zambrow Sp. z o.o
Polija

100% pieder Enefit Green AS

100% pieder Enefit Green AS meitasuzņēmumam

Enefit Green pieder mazākuma akcionāra daļas šādos uzņēmumos: Team Paldiski OÜ, Empower 4 Wind OÜ.

Saistītās tēmas