Vadība

Mūsu ambīcija ir būt nozares līderiem

Atvērta un uz sadarbību vērsta vadība mūs tuvina mūsu mērķiem

Enefit Green valdes un padomes kopējās ambīcijas ir vadīt uzņēmumu tā, lai tas kalpotu par piemēru citiem. Tas ietver gan skaidri definētu stratēģiju, labas pārvaldības praksi, efektīvu darbību un ekonomiskos rādītājus, gan arī veiksmīgu sadarbību ar visām mērķa grupām.

Aizrautīga komanda

Cilvēki ir mūsu lielākā vērtība, kas ļauj mums attīstīt atjaunīgās enerģijas jomas un kopā virzīties uz zaļāku nākotni.

Mēs rūpējamies, lai katrs komandas biedrs saprastu sava darba nozīmīgumu un saskatītu tā saistību ar uzņēmuma stratēģiju.

Enefit Green starptautiskajā komandā ir talanti, kuru iesaiste pārsniedz gan enerģētikas, gan rūpniecības nozares vidējos rādītājus. Mūsu darbinieki izceļas ar stingru pārliecību par uzņēmuma nākotni.

Mūsu komandas ilggadējā pieredze atjaunojamās enerģijas jomā, profesionalitāte, uz klientu orientēta domāšana un virzība uz inovācijām ir pamats izaugsmes stratēģijas īstenošanai.

Domājam komerciāli, esam orientēti uz rezultātiem un koncentrējamies uz ilgtermiņa ieguvumiem. Augstu vērtējam ekspertu zināšanas un personīgo attīstību. Uzturam ciešu komunikāciju, veicinām karjeras attīstības iespējas un uzdrošināmies uzņemties atbildību. Aktīvi iesaistāmies, lai nodrošinātu jauno maiņu.

Uzņēmuma attīstībā iesaistām visus darbiniekus: veicam gan regulārās aptaujas, gan plašākus ikgadējus pētījumus par iesaisti un sadarbību.


Uzzināt vairāk par komandu


Par Enefit Green pārvaldību atbild četru cilvēku valde.

Valdes priekšsēdētājs vienlaikus ir arī uzņēmuma izpilddirektors.

Valdē ietilpst arī valdes locekļi, kas atbild par ražošanu, finansēm un attīstību.

Aavo Kärmas

Āvo Kermass

Valdes priekšsēdētājs

CV saite »

Innar Kaasik

Innars Kāsiks

Valdes loceklis ražošanas nozarē

CV saite »

Veiko Räim

Veiko Reims

Valdes loceklis, finanšu vadītājs

CV saite »

Linas Sabaliauskas

Linas Sabaliauskas

Valdes loceklis, biznesa attīstības vadītājs

CV saite »


Enefit Green padome plāno uzņēmuma darbību un organizē tā vadību, kā arī īsteno uzraudzību pār valdes darbību.

Padome sastāv no pieciem locekļiem.

Hando Sutter

Hando Sutter

Padomes priekšsēdētājs

CV saite »

Anne Sulling

Anne Sulling

Padomes loceklis

Andri Avila

Andri Avila

Padomes loceklis

CV saite »

Raine Pajo

Raine Pajo

Padomes loceklis

CV saite »

Erkki Raasuke

Erkki Raasuke

Padomes loceklis

STRUKTŪRA

Enefit Green

Enefit Wind OÜ

Enefit Wind UAB
Lietuva

Enefit Green UAB
Lietuva

Šilalės vėjas UAB

UAB Šilutės vėjo parkas 2

UAB Šilutės vėjo parkas 3

UAB Vėjo Parkai

Baltic Energy Group UAB

Enercom SIA
Latvija

Tolpanvaara Wind Farm OY
Soome

Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ

Tootsi Tuulepark OÜ

Enefit Purtse Wind Park OÜ

AS 4Energia
Latvija

Enefit Green SIA
Latvija

SIA Technological Solutions
Latvija

SIA Enefit Power and Heat Valka
Latvija

Enefit Green Sp. z.o.o
Polija

Cirrus Sp. z.o.o
Polija

Velum Polska Sp. z.o.o
Polija

Incus Sp. z.o.o
Polija

Humilis Sp. z.o.o
Polija

Energy Solar 15 Sp. z.o.o
Polija

PV Sielec 15 Sp. z.o.o
Polija

PV Plant Debnik Sp. z.o.o
Polija

PV Plant Zambrow Sp. z.o.o
Polija

100% pieder Enefit Green AS

100% pieder Enefit Green AS meitasuzņēmumam

Enefit Green pieder mazākuma akcionāra daļas šādos uzņēmumos: Wind Controller JV OY, Team Paldiski OÜ, Empower 4 Wind OÜ.

Saistītās tēmas