Vēja enerģijas risinājumi

Lielākais pieaugums turpmākajos gados būs no Lietuvas

Attīstām vēja enerģiju

Mēs pastāvīgi meklējam veidus, kā paplašināt atjaunīgās enerģijas ražošanu, un vēja enerģijas ražošanas palielināšana ir viens no mūsu galvenajiem mērķiem.

Vēja enerģijas potenciālu apstiprina vairāki fakti. Tā ir bez maksas un nekad nebeigsies, tās ražošanā nerodas siltumnīcefekta gāzes un gaisā neizdalās piesārņojošas vielas. Tā gandrīz neizmanto ūdeni, un vēja turbīnas ražošanai izmantotā enerģija tiek atgūta mazāk nekā gada laikā.

Mums ir vērienīgs sauszemes un jūras vēja parku izaugsmes plāns, kura īstenošanai esam uzsākuši vairākus attīstības projektus Igaunijā un Lietuvā. Mums ir arī attīstības projekts Somijā.

Aktīvi sekojam līdzi vēja enerģijas attīstības iespējām visos vietējos tirgos un secīgi īstenojam projektus, tiklīdz ir skaidri definēta katra konkrētā projekta attīstība un finansiālā atdeve.

Mums rūp vide un kopienas

Enerģijas ražošana virzās tuvāk kopienām jeb iedzīvotājiem un enerģijas patērētājiem. Enefit Green princips vēja parku attīstībā ir – kopiena ir mūsu sadarbības partneris.


Pievēršam uzmanību to reģionu attīstībai, kuros ikdienā darbojamies vai kuros vēlamies attīstīt atjaunīgo enerģiju. Vides un vietējo kopienu labklājība ir mūsu fokuss.

Uzskatām, ka labi plānoti, uzstādīti un pārvaldīti saules parki minimāli ietekmē apkārtējo vidi.

Uzsākot jaunus atjaunīgās enerģijas attīstības projektus, izvērtējam katra projekta iespējamās sekas uz vidi un cilvēkiem. Tāpat arī veidus, kā tie var ietekmēt kopienas.

Balstāmies uz detalizētiem ietekmes uz vidi novērtējumiem, kas palīdz noteikt iespējamo ietekmi uz vidi un veidus, kā to mazināt.

Uzskatām, ka konstruktīvs dialogs un sadarbība ar vietējām kopienām sniedz vislabāko iespējamo rezultātu vēja enerģijas attīstībā.

Attīstām vēja enerģiju, izmantojot ilgtermiņa elektroenerģijas pārdošanas līgumus

Ilgtermiņa elektroenerģijas pārdošanas līgums (PPA – power purchase agreement) ir inovatīvs risinājums, kas palīdz uzņēmumiem ērti pāriet uz atjaunīgās enerģijas izmantošanu, vienlaikus samazinot elektroenerģijas izmaksas.

Izvēloties iegādāties enerģiju no konkrēta vēja parka, uzņēmums var uz vēlamo periodu fiksēt elektroenerģijas cenu ar izdevīgiem noteikumiem un saglabāt elektroenerģijas izmaksas stabili zemā līmenī. Turklāt atjaunīgās enerģijas izmantošana sniedz iespēju padarīt savu biznesu videi draudzīgāku un precīzi zināt, kurā Baltijas vēja parkā elektrība ir ražota.

Savukārt atjaunīgās enerģijas ražotājs pretī saņem garantiju produkcijas pārdošanai un attīstības projektu īstenošanai.

Uzzināt vairāk

Mūsu attīstības principi


Kopiena ir mūsu sadarbības partneris/p>

Veidojam kopīgas darba grupas ar mērķi ieviest jaunus risinājumus, iesaistot kopienas un galvenās interešu grupas.

Mēs neradām negatīvu ietekmi uz vidi

Veicam rūpīgus un visaptverošus ietekmes uz vidi pētījumus, iesaistot ekspertus, kuriem ir daudzpusīga pieredze gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Izmantojam labāko iespējamo tehnoloģiju

Lai neierobežotu sevi vismodernākās un labākās tehnoloģijas izmantošanā, plānu izstrādē rēķināmies ar iespējamiem nākotnes scenārijiem.

Atrodam sinerģijas ar citām nozarēm

Palīdzam kopienām plānot virzību uz zaļāku nākotni individuāli un elastīgi.

Piesaistām labāko starptautisko praksi

Esam līderi un iesaistām labākos starptautiskos sadarbības partnerus.

Meie arendusprojektid

Mēs attīstām vēja enerģiju Igaunijā, Somijā un Lietuvā

Mums ir attīstības projekti dažādos attīstības posmos gan uz sauszemes, gan jūrā.


Saistītās tēmas