Sociālā atbildība

Mēs novērtējam kopienas un vides attīstību

Vēlamies, lai mūsu darbība būtu saskaņā ar vides un sabiedrības attīstību

Veicinot atjaunīgās enerģijas ražošanu, mēs apzināmies arī savu atbildību un būtisko lomu virzībā uz tīrāku vidi un ilgtspējīgāku pasauli.  

Tādēļ ievērojam atbildību gan uzņēmuma vadībā, gan dodot pozitīvu attīstības lādiņu videi un sabiedrībai.


Divas fokusa jomas


Izglītība

Mūsu mērķis ir radīt jauniešos interesi par enerģētikas nozari.

Sadarbojamies ar augstākās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm, tādējādi nodrošinot uz zināšanām un prasmēm balstītu jauno darbinieku maiņu, kā arī sniedzot ieguldījumu mācību procesa attīstībā.

Kā vieslektori apmeklējam skolas, daloties savā profesionālajā pieredzē atjaunīgās enerģijas jomā. Piedāvājam jauniešiem prakses iespējas pieredzes gūšanai.

Uzzināt vairāk

Kopienas

Pievēršam uzmanību to reģionu attīstībai, kuros ikdienā darbojamies vai kuros vēlamies attīstīt atjaunīgo enerģiju. Vietējās kopienas labklājība ir mūsu darbības stūrakmens.

Uzturam ciešu kontaktu ar vietējām kopienām un pašvaldību pārstāvjiem. Atbalstām vietējo teritoriju ekonomisko un kultūras attīstību, izmantojot apvienības, kas izveidotas sadarbībā ar pašvaldībām.

Aktīvās NVO

Saistītās tēmas