Cilvēki

Cilvēki ir mūsu lielākā vērtība


Mūsu starptautiskajā komandā strādā uzcītīgi talanti, kuru ilggadējā pieredze atjaunojamās enerģijas jomā, profesionalitāte, uz klientu orientētā domāšana un virzība uz inovācijām ir pamats mūsu izaugsmes stratēģijas īstenošanai.


Domājam komerciāli, esam orientēti uz rezultātiem un koncentrējamies uz ilgtermiņa ieguvumiem. Augstu vērtējam ekspertu zināšanas un personīgo attīstību. Uzturam ciešu komunikāciju, veicinām karjeras attīstības iespējas un iedvesmojam uzņemties atbildību..


Mums rūp mūsu cilvēki, tādēļ mēs apzināti uzlabojam darbinieku pieredzi.

Mēs iedvesmojam un atbalstām izaugsmi, lai mainītu rītdienas enerģētikas pasauli


Izgudrojam
Apšaubām stagnāciju un meklējam jaunas tehnoloģijas un risinājumus. Inovāciju pamatā ir testēšana, kļūdu pieļaušana un mācīšanās no tām

Augam
Novērtējam zinātkāri un iedvesmojam darbiniekus pašizaugsmei

Iesaistām
Ikvienam ir iespēja uzņemties atbildību un būt par līderi nozīmīgos jautājumos

Rūpējamies
Koncentrējamies uz atbalstošu un darbiniekiem draudzīgu darba stilu, kas veicina panākumus

Ar rūpību un pateicību kopjam uzņēmuma kultūru

Mēs pastāvīgi atjaunojam organizācijas kultūru. Mūsu mērķis ir radīt vidi, kas atbalsta inovatīvu domāšanas veidu. Mēs augstu vērtējam sadarbību, kuras pamatā ir partnerība.

Atbalstām atklātu komunikāciju un pieredzes apmaiņu. Mēs iedvesmojam darbiniekus izteikt savu viedokli un piedalīties organizācijas attīstībā.

Uzskatām, ka funkcionējošas kultūras pamatā ir profesionāla vadība

Mums ir svarīga augsta vadības prasmju kvalitāte un tās pastāvīga attīstība. Atbalstām vadītājus, izmantojot dažādas attīstības programmas un kursus.

Vadot komandas, balstāmies uz atbilstošiem vadības principiem. Motivējam mūsu vadītājus rīkot regulāras 1:1 tikšanās, lai mūsu darbinieki justos aprūpēti, iedrošināti un iesaistīti kopīgu mērķu sasniegšanā.

Augam pašattīstības ceļā, lai mainītu enerģētikas pasaules rītdienu

Katrs darbinieks un viņa personīgā attīstība mums ir svarīga. Mēs atbalstām mācīšanās kultūru un piedāvājam visām vajadzībām atbilstošas iespējas nepārtraukti attīstīt savas kompetences.

Kā starptautisks uzņēmums mēs saviem darbiniekiem piedāvājam vienlīdzīgas iespējas piedalīties uz attīstību vērstos pasākumos. Kursi un semināri notiek igauņu, krievu un angļu valodā.

Mūsu mērķtiecīgās komandas darbs ietekmē visu Baltijas jūras reģionu

Iesaistām visus darbiniekus uzņēmuma attīstībā – veicam gan regulāras aptaujas, gan ikgadējus izvērstākus pētījumus par iesaisti un sadarbību.

Uzticīgi un iesaistīti darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība – pateicoties cilvēkiem, bizness nepārtraukti attīstās un ir ilgtspējīgs.


Līdzvērtīgas iespējas rekrutēšanas procesā

Uz vērtībām balstīta darbinieku rekrutēšana ir svarīga mūsu uzņēmuma sastāvdaļa. Mēs pret visiem kandidātiem izturamies līdzvērtīgi neatkarīgi no viņu tautības, pilsonības, vecuma, dzimuma, reliģijas vai veselības stāvokļa. Apstrādājot kandidātu un darbinieku datus, mēs ievērojam Vispārējos noteikumus par personas datu aizsardzību (GDPR).

Saskaņā ar mūsu rekrutēšanas politiku kandidāta kredītspēja netiek pārbaudīta. Tomēr tiek veikta vispārēja iepriekšējās darbības pārbaude, lai nodrošinātu labu jauno darbinieku reputāciju un atbilstošu iepriekšējo pieredzi. Rūpējamies par saviem darbiniekiem un izturamies pret viņiem kā pret mūsu uzņēmuma vēstniekiem – iepriekšējās darbības pārbaudes ir nepieciešamas saistībā ar viņu uzdevumiem, pienākumiem, īpašiem uzdevumiem, ekspektācijām un iespējām.

Ar visiem darbiniekiem ir noslēgti likumdošanai atbilstoši darba līgumi.


Pret ikvienu izturamies ar pieklājību, cieņu un uzmanību

Organizācijā vienotus uzvedības standartus veido Ētikas kodekss, kas palīdz darbiniekiem ētisko dilemmu risināšanā un pareizas rīcības izvēlē.

Attiecībā uz Ētikas kodeksa pārkāpumiem pastāv nulles tolerance. Tas nozīmē, ka uz visiem pārkāpumiem tiek reaģēts atbilstoši lietas būtībai un apstākļiem. Mūsu atbildības sajūta un uzticība ir klientu apmierinātības un uzņēmuma panākumu atslēga.


Saistītās tēmas