Aplinka

Užtikriname, kad aplinkoje paliksime mažesnį CO2 pėdsaką

Švaresnė aplinka ateities kartoms

Jaučiame didesnę atsakomybę nei tik gaminti atsinaujinančią elektros energiją. Norime užtikrinti švaresnę aplinką ir padėti mažinti CO2 pėdsaką visame pasaulyje. Kuo daugiau atsinaujinančios energijos gamintojų ir vartotojų, tuo mažiau išmetama anglies dioksido.

Plėtojame atsinaujinančią energiją, kad ateityje visi turėtume pakankamai elektros, pagamintos iš atsinaujinančios energijos. Platesnis žaliosios energijos naudojimas, pavyzdžiui, transporto, būsto ar žemės ūkio reikmėms, yra lengviausias būdas sumažinti CO2 pėdsaką.

Rūpinamės aplinka

Tikime, kad sumaniai planuojant, naujų atsinaujinančios energijos plėtros projektų poveikis aplinkai ir bendruomenėms yra minimalus ir jie gali būti integruoti į gyvenamąją aplinką.

Pradėdami naujus atsinaujinančios energijos plėtros projektus, įvertiname galimas kiekvieno projekto pasekmes aplinkai ir žmonėms. Taip pat aptariame, kaip jie gali paveikti bendruomenes.

Remiamės nuodugniais poveikio aplinkai vertinimais, kurie padeda nustatyti galimai reikšmingą poveikį aplinkai ir rasti jo sušvelninimo būdus.

Sisteminis ir visaapimantis požiūris

Savo veiksmus ir sprendimus grindžiame aplinkos politika, kuri yra mūsų veiklos pagrindas. Vengiame teršti aplinką ir mažiname įmonės veiklos poveikį aplinkai.

Laikomės dešimtyje punktų išdėstytų aplinkosaugos principų, padedančių atsižvelgti į supančią aplinką.

Sužinokite daugiau apie aplinkos politiką »

Aplinkosaugos problemas sprendžiame sistemiškai ir remdamiesi ilgalaike perspektyva.

Skaityti išsamiau

„Enefit Green“ savo veiklą grindžia aplinkos apsaugos vadybos sistema, pagrįsta ISO 14001 standartu


Suteikiame naują gyvybę ankstesnėms pramoninėms teritorijoms

Padedame atkurti ankstesnes pramonines teritorijas, kuriose veikla buvo nutraukta. Tokiu būdu naują gyvybę įgijo uždarytas Baltijos elektrinės pelenų sąvartynas, kuriame pastatėme Narvos vėjo jėgainių parką. Taip pat vėl naudojama sena kasybos zona – joje gaminame žaliąją energiją Laaskõrve saulės parke.

Skalūnų energetikos pėdsakų turinčiuose objektuose įkurti atsinaujinančią energiją gaminantys padaliniai. Taigi šiems vėjo ir saulės parkams statyti nebuvo panaudotas nė vienas miško ar dirbamos žemės kvadratinis metras, o buvusios pramoninės teritorijos vėl pradėtos naudoti.


Susijusios temos