Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas lahkub kokkuleppel nõukoguga ametist alates 1. juulist

Ettevõtte nõukogu alustab uue juhatuse esimehe otsingut lähiajal.

Aavo Kärmas juhib Enefit Greeni 2017. aasta juulist ning selle ajaga on ettevõte läbinud märkimisväärse arengu.

„Tulin ettevõttesse eesmärgiga seda oluliselt kasvatada ja börsile viia. Alustades oli meie meeskonnas 90 töötajat ja tootmisüksused asusid ainult Eestis, lisaks üks elektrijaam Lätis. Nüüd tegutseme viies riigis ja meeskonnas on 127 pühendunud töötajat. Ehituses olevate projektide valmimisel saab tootmisvõimsus olema üle kahe korra suurem kui seitse aastat tagasi. Lisaks on Enefit Greenil börsil suur investorkogukond – 64 000 investorit, kellele väärtuse loomiseks oleme ettevõtet arendanud,“ kommenteeris Kärmas.

Kärmase sõnul on olnud suur rõõm töötada professionaalse ja pühendunud meeskonnaga. „On olnud pingelised ja huvitavad seitse aastat. Kiirele kasvule lisaks on vaja leida lahendused, kuidas sobitada raskesti juhitav taastuvenergeetika tarbijatele kõige kasulikumalt kogu tootmisportfelliga. Enefit Green on jõudnud järgmise arenguetapi lävele ja kokkuleppel nõukoguga jõudsime järeldusele, et järgmisi samme võiks vedada uus juht. Enefit Greenil on tugev arendusportfell, mida tulevikus ellu viia. Mind ootavad aga veel kolm töist kuud ja ma keskendun ehituses olevate arendusprojektide tähtajas juhtimisele,“ märkis Kärmas.

Enefit Greeni nõukogu esimehe Andrus Durejko sõnul on ettevõte kasvanud Aavo Kärmase eestvedamisel Baltikumi suurimaks tuuleenergia tootjaks ning üheks suurimaks Nasdaq Balti börsidel noteeritud ettevõtteks: „Tegevusi on laiendatud Soome, Lätti, Leetu ja Poola ning korraldatud edukas aktsiate börsile viimine. Tegemist on tugeva organisatsiooniga, kus töötab võimekas ja pühendunud meeskond. Ma tänan nõukogu, ettevõtte ja aktsionäride nimel Aavot tehtud töö ja panustatud aja ning energia eest.“

,,Enefit Greenil on tugev arendusportfell ja nüüdseks ka veenev kogemus tuule- ja päikeseparkide rajamisel. Uue juhi ülesandeks saab olema ettevõtte kohandamine muutuva turu ja klientide vajadustega ning omanikele jätkuv väärtuse kasvatamine,“ lisas Durejko.

Enefit Greeni juhatusse kuuluvad lisaks tootmise eest vastutav Innar Kaasik, finantsvaldkonna eest vastutav Veiko Räim ja arenduste eest vastutav Andres Maasing.

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil ja ettevõttel on ligi 64 000 investorit. Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2023. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 515 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 50 MW. Ehituses oleva vara maht 709 MW.