Enefit Greeni taastuvelektri toodang kasvas aastavõrdluses seitsmendat kuud järjest

Enefit Greeni taastuvelektri toodang kasvas aastavõrdluses seitsmendat kuud järjest

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green tootis käesoleva aasta maikuus 96 gigavatt-tundi elektrit, mis on 15% rohkem kui samal perioodil aasta tagasi. Mais 2019 ulatus ettevõtte taastuvelektri toodang 83 gigavatt-tunnini. Aastavõrdluses on ettevõtte toodang olnud kasvav seitsmendat kuud järjest.

Ühe kuuga toodetud 96 gigavatt-tunnist elektrist jaguks aastaks ajaks ligi 32 000 majapidamise keskmise tarbimise katmiseks.

„Oleme olnud edukad meie tootmisüksuste hea töökindluse tagamisel, mis on võimaldanud meie taastuvelektri toodangut kasvatada,“ sõnas Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas. „Ühtlasi on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes märkimisväärselt kasvanud meie päikeseelektri toodang, sest lisaks Eesti parkidele on nüüd head toodangut näitamas ka meie aasta tagasi soetatud Poolas asuvad päikeseelektrijaamad.“

Maikuu 96 gigavatt-tunnises toodangutulemuses sisalduvad Eesti ja Leedu tuuleparkide, Eestis ja Poolas asuvate päikeseparkide, Iru, Paide, Valka ja Broceni koostootmisjaamade, Keila-Joa hüdroelektrijaama ning Ruhnu taastuvenergialahenduse toodangumahud.

Enefit Greeni soojatoodang Iru, Paide ja Valka koostootmisjaamadest oli käesoleva aasta maikuus 41 gigavatt-tundi.

Taastuvenergia toodangu suurenemine aitab kaasa Eesti Energia strateegilisele eesmärgile toota 2023. aastal 45 protsenti elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad 20 tuuleparki Eestis ja Leedus, neli koostootmisjaama Irus, Paides, Valkas ja Brocenis, üks hüdroelektrijaam Keila-Joal, 36 päikeseelektrijaama Eestis ja Poolas ning pelletitehas Lätis.