Iru elektrijaam hakkab elektriga varustama vesiniku tehnoloogiat arendavat ettevõtet Elcogen

Iru elektrijaam

Enefit Green ja Elcogen sõlmisid elektri otsemüügilepingu, mille kohaselt rajatakse elektri otseliin Iru elektrijaama ja Elcogeni uue kütuseelementide tootmistehase vahele.

Iru elektrijaama ja Elcogeni tehase vahele rajatava elektri otseliini võimsus on 10 megavolt amprit, mis on võrreldav Eesti keskmise asula tarbimisvõimsusega. Liini ehitus algab lähiajal ja on kavandatud lõpule jõudma järgmise aasta jaanuaris. Elektri otsemüügileping on sõlmitud kümneks aastaks.

Enefit Greeni juhatuse liikme Innar Kaasiku sõnul võimaldab rajatav elektri otseliin ühendada kahe ettevõtte potentsiaali parimal võimalikul moel, kus Elcogen kui suurtarbija ja Iru elektrijaam kui elektritootja saavad mõlemad keskenduda oma põhitegevusele.

„Enefit Greenil on väga hea meel võimaluse üle toetada Elcogeni olulist projekti efektiivse energiavarustuse kaudu. Rajatav otseliin tagab Elcogeni tehasele tavalise võrguühendusega võrreldes soodsama elektrienergia ja suure energiatootmisüksuse läheduses paiknedes ka varustuskindluse. Enefit Greenile annab koostöökokkulepe kindla ja pikaajalise suurtarbijaga võimaluse juhtida paremini oma energiatootmise voogusid,“ selgitas Kaasik.

„Elcogeni uue tehase asukoht Looväljal, Iru elektrijaama vahetus läheduses, võimaldab meil pika plaani alusel ning varustuskindlalt hankida keskkonnasõbralikku elektrit, mida vajame tahkeoksiidsel tehnoloogial põhinevate kütuseelementide tootmiseks. Oleme Enefit Greenile tänulikud pühendumuse ja koostöö eest,“ sõnas Enn Õunpuu, Elcogeni tegevjuht.

Elcogeni uue tehase asukoht

Kaasik lisas, et sarnast lahendust on võimalik kasutada teistelgi suuremahulistel tarbijatel, kes on huvitatud otseliini rajamisest elektrijaamade läheduses. „Huvilistel tuleb arvestada seaduses toodud tingimusega, mille kohaselt peab otseliin jääma elektrijaamast kuue kilomeetri raadiusesse. Enefit Greenil on võimekus pakkuda otseliini lisaks olemasolevatele tuuleparkidele ka ehitatavate parkide vahetus läheduses. Otseliinide rajamine elektrijaamade läheduses elavdab ettevõtlust ja aitab hoida töökohti kogukondades,“ kommenteeris Kaasik.

Enefit Tehnoloogiparkide sihiks on pakkuda terviklikke lahendusi laia energiavajadusega suurklientidele – elekter, mis on võrguteenuse võrra odavam, täielikult arendatud infrastruktuur, head logistilised ühendused ning täiustatud turvalisuse ja valvega perimeeter.

Elcogen on 2001. aastal Enn Õunpuu poolt asutatud vesinikutehnoloogia ettevõte, mis arendab ja toodab maailma tõhusaimat kütuseelemendi- (SOFC) ja elektrolüüsi (SOEC) tehnoloogiat, mida kasutatakse olme-, äri- ja tööstusrakendustes. Hetkel varustab Elcogen enam kui 160 üle maailma paiknevat äriklienti. Elcogeni eesmärk on saada maailma juhtivaks kütuseelemendi (SOFC) ja elektrolüüsi (SOEC) tehnoloogia tootjaks. Ettevõtte peakontor asub Tallinnas.

Enefit Greeni hallatav Iru elektrijaam toodab samaaegselt nii elektrit kui ka kaugkütte soojusenergiat Tallinna linnale. Tänu kaasaegsele WtE (Waste-to-Energy – jäätmed energiaks) tehnoloogiale on segaolmejäätmete prügimägedele ladustamine viidud Eestis miinimumini, tagades keskkonnasõbralikuma ja puhtama tuleviku. Elektrijaama elektritootmise võimsus on 17 MW, pakkudes võimalust ühendada suured üle 10 MW tarbijad otse elektrijaamaga.