Enefit Greeni taastuvelektri toodang on aastatagusega võrreldes taas kasvanud

Enefit Greeni taastuvelektri toodang on aastatagusega võrreldes taas kasvanud

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green tootis käesoleva aasta oktoobris 108,5 gigavatt-tundi elektrit, mida on 12 protsenti rohkem kui samal ajal aasta tagasi.

Oktoobris toodetud taastuvelektrist jaguks aastaks ajaks ligikaudu 36 000 keskmise tarbimisega majapidamise elektrivajaduse katmiseks.

Suurima tootlikkusega olid oktoobris Enefit Greeni tuulepargid, tootes kokku 90 gigavatt-tundi elektrit. Toodangust üle poole ehk 50,5 gigavatt-tundi tuli Eesti tuuleparkidest ning 39,5 gigavatt-tundi tootsid Leedu tuulepargid.

„Tänu stabiilsetele tuuleoludele ning tuuleparkide heale töökindlusele saame aastavõrdluses näha püsivalt kõrgemat taastuvelektri toodangut,“ kommenteeris Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.

Oktoobrikuu 108,5 gigavatt-tunnises toodangutulemuses sisalduvad lisaks Eesti ja Leedu tuuleparkidele ka Eestis ja Poolas asuvate päikeseparkide, Iru, Paide, Valka ja Broceni koostootmisjaamade, Keila-Joa hüdroelektrijaama ning Ruhnu taastuvenergialahenduse toodangumahud.

Enefit Greeni soojatoodang Eestis asuvates Iru ja Paide ning Lätis paiknevate Valka ja Broceni koostootmisjaamadest ulatus oktoobris 18 gigavatt-tunnini, mis on 20 protsenti rohkem kui septembris. Põhjuseks jahenev ilm ning küttehooaja algus.

Taastuvenergia toodangu suurenemine aitab kaasa Eesti Energia kontserni strateegilisele eesmärgile toota 2024. aastal 43 protsenti elektrist ja soojusest taastuvastest allikatest.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv ettevõtte, millele kuuluvad nelja turul - Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas - kokku 20 tuuleparki, 4 koostootmisjaama, 36 päikeseelektrijaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.