Kliendilahendused

Lase roheline energia oma ellu

Koos rohelisema tuleviku suunas

Rohelise elektri laialdasem kasutuselevõtt, näiteks elamu- või põllumajanduses, on lihtsaim lahendus jõudmaks süsinikuneutraalsuseni.

Pakume erinevaid lahendusi nii kodu- kui äriklientidele kõigil meie koduturgudel.

Igaühe harjumustel on mõju jõudmaks nulli. Energialahendused saavad olla osa sinu isiklikust roheteekonnast.

Tooda ise elektrit ja säästa juba täna

Päikesepaneelid on parim ja lihtsaim viis hakata ise tootma 100% puhast energiat, hoida kokku elektrikuludelt ning kasvatada oma kinnisvara väärtust.

Aitame Eesti Energia kodu- ja äriklientidele projekteerida ja paigaldada endale sobiva päikeseenergia lahenduse. Tagame sujuva protsessi päikeseelektrijaama projekteerimisest kuni lõpliku seadistamiseni ja tootmiseks üleandmiseni. Lisaks pakume täislahendust, millega tagame ka hilisema päikesepargi opereerimise ja hoolduse.

Uurin lähemalt

Sõltumatu energialahendus raskesti ligipääsetavatele asukohtadele

Erinevate taastuvenergia ressursside ühildamine (tuul, päike, aku ja biodiisel) tagab kindla, puhta ja minimaalse müraga energiatootmise nii elu- kui ka tööstushoonetele ja isegi tervetele piirkondadele.

Meil on kogemusi ja teadmisi, et pakkuda  sõltumatuid taastuvelektri tootmissüsteeme piirkondades, kus juurdepääs tavapärasele elektrivõrguteenusele on piiratud.

Lisaks energialahenduse süsteemi loomisele on meil palju kogemusi selle opereerimisel ja hooldamisel, et tagada muretu ja töökindel energiakasutus.

Ruhnu saare taastuvenergia lahendus

Energialahendused nii suurematele kui väiksematele tarbijatele

Suudame välja töötada terviklahendusi alates mõnekümnest kilovatist kuni mitmete megavattideni.

Sellised terviklahendused on eriti sobilikud piirkondadesse, kus täna toimub elektri tootmine diiselgeneraatorite baasil, kuid kus on ruumi päikesepargi rajamiseks. Siinkohal on oluline korrektne tootmisüksuste võimsuste dimensioneerimine, et elektri lõpphind oleks optimaalne, kuid tootmisvõimsust jaguks vajalikus mahus.


Seotud teemad